การเลือกจุดกางเต็นท์และอุปกรณ์สำหรับเต็นท์ในหน้าฝน

เต็นท์ถือเป็นหัวใจหลักในการพักค้างแรมของการมาแคมป์ปิ้ง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่เกี่ยวกับเต็นท์ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องจุดที่กางเต็นท์ต้องมีการเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อจะทำให้ส่งผลเสียกับตัวเต็นท์และผู้พักอาศัยให้น้อยที่สุด วันนี้จะมาแชร์เรื่องจุดกางเต็นท์ว่ามีลักษณะที่ดีนั้นเป็นอย่างไร รวมไปถึงอุปกรณ์กางเต็นท์ใดที่สามารถซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์กางเต็นท์ทั่วไปที่จะสามารถช่วยให้เต็นท์มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้  วิธีเลือกจุดพื้นที่จะใช้กางเต็นท์  1.อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งเป็นลานกว้าง  จุดกางเต็นท์ที่โล่งกว้างนอกจากอากาศจะถ่ายเทได้สะดวกแล้ว ยังช่วยให้สามารถวางเต็นท์ได้อย่างสะดวกสบาย สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดได้จ่าย   2.เลือกพื้นที่ที่มีความเรียบสม่ำเสมอ   เพราะเราต้องเข้าไปพักนอนในตัวเต็นท์ดังนั้นควรเลือกพื้นที่กางเต็นท์ที่เรียบเพื่อให้กางเต็นท์ได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถช่วยให้พื้นที่ข้างในตัวเต็นท์มีขนาดที่เป็นปกติ ไม่บิดโยไปเย้มา นอนพักผ่อนได้สบาย  3.อากาศถ่ายเทได้สะดวก  อยู่ในจุดที่ไม่อับลม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอยู่ตลอด ทำให้ได้รับอากาศที่สดชื่นอยู่ตลอด และยังทำให้อากาศมีความเย็นสบายอีกด้วย   4.ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย   พื้นที่ที่มีความอันตรายไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาเต็นท์ไปกางอยู่ใกล้ๆ เช่น พื้นที่ของทางน้ำไหล พื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าดินจะถล่มลงมา หรือบริเวณใต้ต้นไม้ที่อาจจะมีกิ่งไม้หรืออะไรร่วงลงมา รวมไปถึงหากในหน้าฝนพักใต้ต้นไม้ใหญ่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่า เป็นต้น  5.พื้นที่อยู่สูง  เพื่อหลีกหนีการไหลของน้ำได้ง่ายขึ้น และพื้นที่สูงนั้นส่วนมากจะมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกและแมลงต่างๆ รบกวนน้อยดังนั้นพื้นที่ที่อยู่สูงจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดีเช่นกัน  อุปกรณ์กางเต็นท์ที่สำคัญในหน้าฝน เพราะหน้าฝนจำเป็นต้องมีการดูแลเพิ่มเติมขึ้นมา จึงต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ไปซื้อจากร้านขายอุปกรณ์กางเต็นท์เพิ่มเติมมา เพื่อให้เต็นท์สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมของหน้าฝนได้ดี  1.สมอบก(Pug)   ช่วยยึดเหนี่ยวเต็นท์กับพื้นดินให้มีความมั่นคงมากขึ้นไม่สั่นคลอนง่ายเมื่อเจอลมพายุแรง สมอบกสามารถซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์กางเต็นท์มีหลายแบบให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นสมอบกรูปตัว I , สมอบกรูปฉาก,สมอบกรูปตัว U ฯ สมอบกถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เต็นท์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  2.เชือกขึงเต็นท์ (Guy line) Continue Reading